Telefon : 0312 468 6850
Telefon : 0312 468 6851
Telefon : 0533 738 4477
Adres : Cinnah Caddesi, 9/3 / Çankaya / Ankara

26/11/1953 yılında Adana’da doğdu. Liseyi 1971 yılında bitirdi. Aynı yıl üniversite sınavlarını kazanarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. 1978 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mayıs 1979 tarihinde Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı anabilim dalında 1982-1983 arasında başasistan olarak görev yaptıktan sonra, Mayıs 1983 yılında iç hastalıkları uzmanı ünvanını aldı. Aynı yıl askerlik hizmeti için başvurdu. 1983-1985 yılları arasında Balıkesir Askeri Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra 1985-1987 yılları arasında Çorum’un Kargı ilçesinde Devlet hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak mecburi hizmetini tamamladı. Daha sonra Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesinde iç hastalıkları konsültanı olarak çalışmaya başladı. 9 ay sonra şimdiki adı Başkent Üniversitesi, o zamanki adı Türkiye organ Nakli ve Yanık Tedavi Merkezi olan hastaneye geçerek çalışmaya başladı. Bu hastanede yapılan böbrek nakillerinden önce ve sonra gelişen iç hastalıkları sorunları ile ilgilendi. Aynı zamanda hemodiyaliz servisinin sorumlusu olarak çalıştı. İlk kez bu hastanede hipertansiyon ile yoğun bir şekilde ilgilenmeye başladı.1988 yılında şubat ayında Finlandiya’da Helsinki Üniversitesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (FNAB) alanında kurs gördü. Bu yöntemi hastanede yapılan böbrek transplantlı hastalara uyguladı. 1989 yılında bu hastaneden ayrılarak, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir teşhis tedavi merkezi kurdu. Bu ilçede çalışırken 1992 yılında üniversite doçenti ünvanına hak kazandı. Ancak Hipertansiyon Kliniği kurma düşüncesi hep sürekli gündemde olduğu için, 1994 yılında Ankara’ya dönerek ilk özel Metropol Hipertansiyon Kliniğini kurdu. Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında, Prof. Dr. Aysel Oram ile birlikte ekokardiyografi laboratuarında çalışmaya başladı. 13 ay süreyle bu klinikte ekokardiyografi eğitimi gördü. Bu arada part-time olarak, 5 yıl süreyle Düzen laboratuarlarının kardiyoloji bölümünü yönetti. Bu süre içerisinde Metropol Hipertansiyon Kliniğini yavaş yavaş geliştirmeye başladı. Bu klinik bünyesinde, 1995 yılında Holter merkezini kurdu. Holter merkezi, tüm Türkiye’deki hekim, özel hastane ve kliniklerden gönderilen kasetlerin merkezde analizini yapma prensibi ile çalışmaktadır.
Dr.Şekip Altunkan yönetiminde gelişen Metropol Hipertansiyon Kliniği, 1998 yılında 5 katlı, toplam 1600 m2 kapalı alanı olan bir binaya taşındı. Yine aynı binada 2001 yılında elektron beam tomografi (EBT) cihazı faaliyete geçirilerek, arterioskleroz alanında önemli bir aşama gerçekleştirildi. Bu cihaz ile kalp damarlarındaki kalsifikasyon ölçülerek, kalp krizi riski anlaşılmakta, ayrıca kateter kullanılmadan kalp damarlarının anjiyosu yapılmaktadır.
Metropol Hipertansiyon ve İç Hastalıkları Kliniği ülkemizin ilk ve tek ruhsat verilen hipertansiyon kliniğidir. Klinikte Dr.Şekip Altunkan yönetiminde birçok araştırma projesi yürütülmekte, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde tebliğ edilmekte ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda hipertansiyonla ilgili olarak halkı aydınlatma çalışmaları, medya ile birlikte sürdürülmektedir. Yüksek tansiyon ile ilgili olarak hekim ve sağlık personeline eğitim faaliyetleri verilmektedir. Kliniğin kurucusu Doç. Dr. Şekip Altunkan, Türk Kardiyoloji Derneği ile İç Hastalıkları Derneğinin üyesidir. Uluslararası kuruluşlardan, Amerikan Hipertansiyon Derneği (ASH), Amerikan Ekokardiyografi Derneği (ASE) ve Uluslararası Holter ve Noninvazif Elektrokardiyografi Derneği (ISHNE) üyesidir. Hipertansiyon ve Elektron Beam Tomografi ilgili, yurt içi ve yurt dışında bir çok toplantıya katılmıştır Ayrıca ülkenin en büyük sağlık organizasyonlarından birisi olan, Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneğinin yönetim kurulu üyesi ve başkan vekilidir.
Klinikte yapılan bir çok çalışma uluslararası dergilerde ve kongrelerde yayınlanmaktadır. Ayrıca Dr.Şekip Altunkan saygın dergilerden "Hypertension", "International Journal of Cardiology", "Blood Pressure Monitoring" ve "Journal of Human Hypertension" dergilerinin hakem heyetinde yer almaktadır.
Dr.Şekip Altunkan, son zamanlarda ülkedeki gelişmelere paralel olarak tecrübe ve bilgi birikimini, kurulan bir çok özel sağlık kuruluşu ile paylaşmakta, bazılarının kuruluşuna da öncülük yapmaktadır.
Doç.Dr.Şekip Altunkan, çalışmalarını Ankara'nın merkezi bir konumundaki modern muayenehanesinde tam gün olarak sürdürmektedir.
Kliniğin kurucusu Dr.Şekip Altunkan, Leyla Altunkan ile evlidir. İki çocukları mevcuttur.