Telefon : 0533 399 4684
Telefon : 0541 399 4684
Adres : 554 Sok. Arat Apt. No: 3 Kat: 2 D: 2 / Bornova / İzmir

Merkezimizde Çocuk, Ergen, Yetişkin, Çift ve Ailelere yönelik psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
(10.000 i aşkın tedavisiyle klinik deneyim)
Bu hizmetlerin bir kısmı şunlardır:
• Depresyon
• Sosyal Fobi Ve Korkular
• Obsesyon(Takıntılar)
• Panik Atak
• Ders Çalışma ve Okul Problemleri
• Cinsel Problemler
• Aile ve Evlilik problemleri
• Altını Islatma
• Stres Bozuklukları
• Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı
• Hiperaktivite
• Dikkat Eksikliği
• Davranım Bozukluğu
• Öğrenme Güçlüğü
• Okul korkusu (okul fobisi)
• Sınavda Heyecanı Kontrol Etme
• Ayrılma Kaygısı (anneden, evden)
• Tırnak Yeme
• Okul Dönemi Sorunları
• Ergenlik Dönemi Sorunları
• Yeme Bozuklukları
• Sınav Kaygısı
• Boşanmış Aile Çocukları için Danışmanlık
• Ders Çalışmaya Karşı İsteksizlik
• Özsaygı (Özgüven) Sorunları
• Çekingenlik
• İçe Kapanıklık
• Öfke Kontrolü


Melek Güngördü 09-09-1966 Sarayköy-Denizli doğumlu olup ilkokulu Sarayköy 24 Mayıs İlkokulunda bitirmiştir. Orta ve liseyi Denizli İmam Hatip Lisesinde başarıyla tamamlamıştır. 1989’da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
Özel eğitim kurumlarında beş yıl boyunca Felsefe grubu derslerinin hocalığını yapmış ve Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığına bakmış, iki branşta da zümre başkanlıkları yapmış hocalara da ders anlatmıştır. İki yıl boyunca özel bir radyoda insan psikolojisinin her evresiyle ilgili canlı yayın programları sunmuştur. Ayrıca montaj yayın programlar da hazırlayıp farklı zamanlarda ve farklı radyolarda da sunulmuştur.
Melek Güngördü, bir müddet de psikiyatri kliniğinde psikiyatrist ve psikologlarla birlikte çalışmış ve pek çok danışan tedavi etmiştir. Meslek hayatı boyunca psikoloji alanıyla ilgili pek çok eğitim, kongre ve kurslara katılmıştır. Halka açık, ücretsiz, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri, evlilikte karşılıklı sorumluluklar, ders başarısı ve verimli çalışma teknikleri, sınav fobisi, madde bağımlılığı, kadının ailedeki ve toplumdaki yeri ve önemi gibi konularda sayısız eğitim seminerleri vermiştir. Bu seminerlere halen daha sosyal sorumluluk olarak devam etmektedir.
Şuanda kendi merkezinde çalışmaktadır. Yirmi beş senedir meslek adına pek çok terapi boyutlarının eğitimlerini almıştır. İnsanın çok boyutlu yaratılan bir varlık olduğunu, zihinsel, sinirsel, ruhsal, bedensel, her açıdan gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek, tüm terapileri birleştirerek terapi hizmeti sunmaktadır. Psikoterapi süreçleri, psikolojik testler, kişinin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri, kişilik gelişimine ilişkin zihin bilim eğitimleri, benlik saygısının geliştirilmesi, gevşeme ve derin nefes egzersizleri, kişilik testleri,gölge çalışmaları,beynimizin ürettiği düşüncelerin bilinçaltını nasıl etkilediği, depresyon, obsesyon, ve fobilerin nasıl meydana geldiği, nerde neye dikkat edeceğimiz gibi önemli konuları kapsamaktadır. Kulak akupunkturu ile kulaklarımızdaki psikolojik ve psikotrop noktaların uyarılması suretiyle beyin kimyasının düzene girmesi, sinir sisteminin regüle edilmesi sağlanmış oluyor. Beynimiz çok mükemmel yaratılmış, seratonin endorfin dopamin adrenalin noradrenalin gibi hormonları düzenli bir şekilde zaten kendi üretmektedir. Fakat yaşanan travmatik durumlar beyindeki bu maddelerin azalmasına neden olmaktadır. İşte akupunkturterapi, beynin kendi antikorlarının kendisi tarafından üretilmesini sağlamaktadır. kişinin yaşadığı travmatik durumlar da emdr travma çözme yöntemiyle işlemlemeye alınmaktadır. Emdr,(eye movement desensation represosing/göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme tekniği) beyne yerleşmiş olan olayların görüntü düşünce ve duygu kanallarını boşaltmaktadır. Arkasından kişi hipnoterapiye alınmaktadır. Hipnoterapi ile de bilinçaltı negatiflerden arındırılmakta, özgüven artışı irade gücü ve güven duygusu geliştirilmektedir. insanın biliyorum ama yapamıyorum dediği şeyleri yapma gücü bulmaktadır.
Melek Güngördü'nün Dokuz Eylül Üni. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Psikolojisinde master yaparken aldığı önemli dersler; Din psikolojisi din sosyolojisi, din felsefesi, dinler tarihi (burada hinduizm, budizm, yahudilik,hristiyanlık ve islam ayrı, ayrı incelenmiştir.) din fenomonolojisi (burada dinlerin ortak noktaları incelenmiştir.) gibi derslerdir. Yüksek lisans Tez Konusu; Allaha atfedilen özelliklerle depresyon arasındaki ilişkinin irdelenmesi konusudur. Batıda Spilka ve Allport'un geliştirdiği Tanrı kavramına ilişkin ölçeklerin önce ingilizceden türkçeye çevrilmesi, sonra güvenirlik ve geçerlik katsayılarının bulunması ve Beck depresyon envanteriyle korelasyon çalışmalarının yapılması ve daha sonra da Ege Ün. Psikoloji ve Sosyoloji bölümü birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri ve Dokuz Eylül ün.ilahiyat fakültesi birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde konunun çalışılması esasına dayalıdır. İlgilendiği alanlar içersinde, Risale-i Nur Kuran tefsirleri ve hadis külliyatı da bulunmakta, terapilerinde de bunlardan çok istifade etmektedir.
Ayrıca Melek Güngördü Uzak Doğu Tababetiylede yakından ilgilenmiş, kulak ve vücut akupunkturu üzerine eğitimler almıştır. Terapilerin tamamı doğal terapiler olduğu için bitkilerin vücudumuz üzerindeki etkilerini incelemiş dolayısıyla fitoteapiyle de yakından ilgilenmiştir. Danışanlarına da kendi sahasıyla ilgili bitkileri danışanın ihtiyacına göre tavsiye etmektedir. Masajın vücudumuzdaki kan dolaşımını artıran ve kasları gevşetip psikolojiyide rahatlatan etkilerini bildiği için terapilerine masajı da eklemiştir. Ozonun son dönemlerde öneminin açığa çıkması ile de ozon terapi eğitimleri almış ve yerine ozon terapi sistemini kurmuştur.