Telefon : 0312 425 9448
Faks : 0312 418 8660
Web :
Adres : Meşrutiyet Cad no:32/4 Kızılay / Çankaya / Ankara

1991 den beri sadece el cerrahisi yapan Ömer Erçetin bu sürede 15 000 in üzerinde ameliyat gerçekleştirmiş ve elcerrahinin bütün ameliyat ve tedavilerinde uzmanlaşmıştır. Halen el cerrahisi, cihazlama, ve rehabilitasyonun birarada yürütüldüğü merkezde çalışmaktadır.
Doğum: 20 Mayıs 1945, Ankara
İlkokul: Çankaya ilkokulu (Ankara) ve Ankara TED koleji ilkokulu (2 sene) 1952-1957
Orta Öğrenim: TED koleji, Ankara 1957-1962
Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1962-1968
Ortopedi İhtisası: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü 1968-1972
Askerlik Hizmeti: Çorlu 400 Yataklı Askeri Hastanesi ve Ankara Mevki Hastanesi Ortopedi Uzmanı 1972-1973
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma görevlisi 1973-1975
Kentucky Üniversitesi Lexington Tıp Fakültesi (ABD) 5ci sene ortopedi asistanı olarak klinik çalışma 1975-1976
Louisville (Kentucky) Üniversitesi (ABD) 1 senelik El Cerrahisi Klinik “Fellow”luğu 1975-1976
Dr Daniel Riordan (New Orleans, Louisiana) ve Dr Alfred Swanson (Grand Rapids, Michigan) Yanında 1 ay ve 15 günlük “Visiting Fellow” çalışması. 1976.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma görevlisi 1977-1978
SSK Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi (Çocuk Hastanesi) Ortopedi Uzmanı 1979-1990
Ankara El Cerrahi Merkezi (Güven Hastanesi) El ve Mikrocerrahi Merkezi 1991
Ankara El Cerrahi Merkezi (Diğer Hastanelerde) 2004 ten beri
A-Yayınlar
1-Yurt Dışı Yayınlar:
a) Yurt dışı SCI veya SCI Expanded indexler kapsamındaki dergilerde birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi:
Erçetin Ö., Akıncı, M: Free muscle transfer in Volkmann’s ischaemic contracture. Annales de chirurgie de la main. 1994, Vol XIII No1 s 5-12
b)Aynı dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
1-Ege A, Tuncay I , Erçetin O: Foucher’s first dorsal metatarsal artery flap for thumb reconstruction: Evaluation of 21 cases. Isr Med assoc J Jun:4(6):421-3 2002
c) Atıflar:
1-Gulgonen A: Surgery for Volkmann’s ischaemic contracture. J. Of Hand Surgery- British and European Volume 2001, Vol 26 No 4 s 283-296
2-Hovius SER, Ultee, J: Volkmann’s ischaemic contracture- Prevention and treatment. Hand Clinics 2000, Vol 16, s 647
3-Kay S, McGuiness C: Microsurgical reconstruction in abnormalities of children’s hands. Hand Clinics 1999, Vol 15, No 4, s563
4-Krimmer H, van Schoonhoven J, Lanz U: Transplantation of gracilis muscle to restore hand function. Orthopade 1998, Vol 27, No7, s 445-450
5-Krimmer H, Hahn P, Lanz U:Free gracilis muscle transplantation for hand reconstruction
Clinical orthopaedics and related research 1995. No 314i s 13-18
2- Diğer Yayınlar
1- Erçetin Ö. Dissection of the pedicle in toe to thumb transfer. P 72-73 In Proceedings of the third congress of the Turkish Society for hand Surgery. 1994. (In Turkish)
2- Erçetin Ö. Functional results following treatment of Volkmann’s ischaemic contracture with free muscle transfer In Proceedings of the third congress of the Turkish Society for hand Surgery. P98-99. 1994. (In Turkish)
3- Akıncı M., Ege A., Erçetin Ö.: A new approach in the treatment of macrodactyly. P 55-57 In Proceedings of the 6th Congress of the IFSSH July 3-7, 1995 Helsinki, Finland.
4- Akıncı M., Kamiloğlu S., Uçar H., Erçetin Ö., Free fibular grafts in congenital pseudoarthroses. P 410-412 In Proceedings of the 15th Congress of the Turkish Orthopaedics and Traumatology Association. 1997. (In Turkish)
5- Erçetin Ö., Akıncı M.Treatment of established Volkmann’s Ischaemic Contracture by free muscle transfer. In Tubiana R., (Ed.) The Hand Vol 5, P 73-80W.B. Saunders, New York.1999.
6- Erçetin Ö., Treatment of tendon lesions- Overview P 119-128. In Ege R., (Ed.) Textbook of the Hand. Türk Hava Kurumu Basımevi Ankara 1991. (In Turkish).
7- Erçetin Ö., Congenital and traumatic Contractures in the hand. P 466-472. In Ege R., (Ed.) Textbook of the Hand. Türk Hava Kurumu Basımevi Ankara 1991. (In Turkish).
8- Erçetin Ö., Akıncı M., Kamiloğlu S., Transfer of the Lateral head of Triceps Brachii for shoulder abduction. P 54 In Proceedings of the International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity İzmir Turkey 1994.
9- Akıncı M., Erçetin Ö., Kamiloğlu S., Our experience with the lateral arm free flap. P34 In Proceedings of the International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity İzmir Turkey 1994.
10- Kamiloğlu S., Erçetin Ö., Akıncı M., Combined use of free flaps and the Ilizarov apparatus in severe flexion contractures of the wrist. Poster presentation In Proceedings of the International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity İzmir Turkey 1994.
11- (Panel presentation) In Proceedings of the 5th Congress of the Turkish Hand Surgery Society. Nov Erçetin Ö., Treatment with free muscle transfer In Volkmann’s Ischaemic Contracture 26-29 1996. (In Turkish).
12- Ege A., Akıncı., Kamiloğlu S., Erçetin Ö., The Foucher flap (An analysis of 21 cases) In Proceedings of the 5th Congress of the Turkish Hand Surgery Society. Nov 26-29 1996. (In Turkish).
13- Ege A., Akıncı., Kamiloğlu S., Erçetin Ö., The place of the Posterior Interosseous Flap in Hand Surgery (An analysis of 19 cases) In Proceedings of the 5th Congress of the Turkish Hand Surgery Society. Nov 26-29 1996. (In Turkish).
14- Erçetin Ö., Akıncı M., Free muscle transfer in Volkmann’s Ischaemic Contracture. P5-12. Annales Chirurgie de La Main 13 No1 1994.
15- Erçetin Ö. FFMT in Severe Trauma. European Congress for Reconstructive Microsurgery. (Panel presentation) Sitges Barcelona 2004.
16- Ay S., AkinciM., Kamiloğlu S., and Ercetin O. Open Reduction of Displaced Pediatric Supracondylar Humeral Fractures Through the Anterior Cubital Approach. J of Ped Orthopaedics Vol 25 (2)149-153, 2005.
17- Erçetin Ö, Akıncı M:Volkmann İskemik kontraktüründe serbest kas transferiyle tedaviden sonra fonksiyonel sonuçlar. El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi No 1 s33-36 1993
18- Erçetin Ö, Akıncı M:A new approach to the treatment of Macrodactyly: El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi. No2 s44-45 1995.
3- Kitap Bölümü
a)Yurt Dışı:
Erçetin Ö, Akıncı M: Treatment of Volkmann’s Ischaemic Contracture with free muscle transfer. The Hand Vol 5, s 73-80, Ed. Raoul Tubiana, W.B. Saunders, ISBN 0-7216-5915-2 (V5)
Philadelphia 1999
b) Yurt içi
1-Erçetin Ö:Tendon lezyonları ve tedavisindeki genel bilgiler: El Cerrahisi s 119 Ed. Rıdvan Ege Türk Hava Kurumu Basımevi Ankara 1991. ISBN 975-7508- 01- 2
2- Erçetin Ö: Elde doğuştan kontraktürler: El Cerrahisi s 465 Ed. Rıdvan EgeTürk Hava Kurumu Basımevi Ankara 1991. ISBN 975-7508- 01- 2
3-Erçetin Ö:Travmadan sonra gelişen eklem sertlikleri ve kontraktürler: El Cerrahisi s 467 Ed. Rıdvan EgeTürk Hava Kurumu Basımevi Ankara 1991 ISBN 975-7508- 01-2.
4-İlgili yan dalda alınan eğitim
Yurt dışı
Univ of Louisville (Kentucky-USA) El cerrahi “fellow”luğu 1976-1977
Univ of Kentucky (Lexington Kentucky) 5 ci sene Ortopedi asistanlığı 1975-1976
C-Diğer Mesleki yan faaliyetler
a)İlgili yan dalda yurt içi veya yurt dışında davetli moderatör veya panelist olmak veya davetli konuşma yapmak
1-Erçetin Ö: Transfer of the lateral head of the triceps brachii to the deltoid.
Post-traumatic sequelae at the upper limb . Symposium organised by the Institut Français de chirurgie de la main. Paris Oct 9-10 1997
2-Erçetin Ö: Tendon greftlemesi deneyimlerimiz
Fleksör tendon yaralanmaları paneli. 3 El Cerrahi ve rekonstrüksiyonu kongresi. S 98-99
3-Erçetin Ö: Volkmann iskemik kontraktüründe serbest kas transferiyle tedavi.
Panel 3/2 5 Milli el cerrahi kongresi 26-29 ekim 1986 Denizli s 88-89
4-Erçetin Ö: Serbest Kas transferleri paneli. Uluslararası katılımlı 1 Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. 3-4 haziran 1995 İstanbul
b)İlgili yan dal alanında yurt içi veya yurt dışında kongre ve/veya kurs katılımı
1- IFSSH Dünya El Cerrahi Kongresi. Tel Aviv, İsrail. Nisan 9-14 Tel Aviv İsrail Volkmann İskemik Kontraktüründe Serbest Kas Transferi isimli serbest bildiri ile katılındı.
2- IFSSH Dünya 5 inci El Cerrahi Kongresi 25-28 Mayıs 1992 . Paris, Fransa Sadece katılım, bildiri sunulmadı
3- IFSSH Dünya 6 ıncı El Cerrahi Kongresi 3-7 Haziran 1995. Helsinki, Finlandiya Tebliğle katılındı
4- Avrupa 2inci El Cerrahi Kongresi 19-24 Haziran 1994 Dublin, İrlanda Sadece katılım, bildiri sunulmadı
5- IFSSH Dünya 7ci El Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 1998 Vancouver Kanada Tebliğle katılındı
6- Türk El Cerrahi Kongresi 1994 Panelist olarak ve tebliğle katılındı
7- 1ci Ulusal Mikrocerrahi Kongresi 3-4 Haziran 1995 İstanbul Panelist olarak katılındı
8- Milletlerarası El ve üst ekstremite Kongresi 24-28 Eylül 1994 İzmir Türkiye Panelist olarak katılındı
9-17 ci Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim Antalya Panelist olarak katılındı
9- ASSH Amerikan El Cerrahi 31 ci kongresi- New Orleans La ABD 1976
10- ASSH Amerikan El Cerrahi 52 ci Kongresi-Denver Co ABD 1997
11- ASSH Amerikan El Cerrahi 54 cü Kongresi- Boston Mass ABD 1999
12-ASSH Amerikan El Cerrahi 63 cü Kongresi- Seattle ABD 2007
c)Kongre Başkanlığı:
13cü Türk El Cerrahi Milli Kongresi Başkanlığı. (Türk-Alman el cerrahi dernekleri müşterek kongresi) Gaziantep 2012. Ayni zamanda “fleksör tendon kesileri” paneli başkanı