Telefon : 0312 219 2222
Faks : 0312 219 2221
Mail :
Adres : Yaşam Caddesi 7/9 Akplaza 3. Kat Söğütözü / Çankaya / Ankara

Fulya DökmeciAdı Soyadı : Fulya DÖKMECİ
Doğum Tarihi : 22 Şubat 1962
Doğum Yeri : Ankara
Medeni Hali: Evli,1 kız çocuğu annesi
ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞİ
İlk Öğrenim: 1967-1972 TED Ankara Koleji, Ankara
Orta Öğrenim: 1972-1975 TED Ankara Koleji,Ankara
Lise: 1975-1978 TED Ankara Koleji, Ankara
Yüksek Öğrenim : 1978-1979 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İzmir
: 1979-1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM
Uzmanlık Eğitimi : 1986-1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
:1988-1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Uzmanlık:1991-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,Ankara
Doçentlik:1996- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanında
:1998- 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçentlik Kadrosuna Atanma, Ankara
Profesörlük:2003- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesörlük Kadrosuna Atanma, Ankara
MESLEKİ VE AKADEMİK DENEYİM
1985-1986 Pratisyen Hekimlik Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Aile Planlaması Merkezi, Ankara
1992-1993 Ankara Üniversitesi Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi Öğretim Görevi.
1994-1996 Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi Öğretim Görevi.
1995 A.Ü.T.F.Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği
1998 Johns Hopskins Üreme Sağlığı Uluslararası Eğitim Programı (JHPIEGO) çerçevesinde
Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Aile Planlaması Eğitimini Güçlendirme Projesi Ulusal Eğitici Ekibi
1999 A.Ü.T.F. Mezuniyet Sonrası Eğitimi Komisyon Üyeliği / Koordinatörlüğü
1999 - A.Ü.T.F. Tıp Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı (Tıp Eğitimi ve Bilişimi Yüksek Lisans Programı)Öğretim Üyeliği
1999-2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Düzenlenen Eğitim Becerileri Kursunda Eğiticilik
2001 Ulusal Tıp Fakülteleri Çekirdek Müfredat Oluşturma Komisyon Üyeliği A.Ü.T.F. Temsilcisi
2001 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri Bilimsel Komisyon Üyeliği
2001 A.Ü.T.F. Behçet Hastalığı Kliniklerarası Tanı-Tedavi Ünitesi Görevli Öğretim Üyesi
2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine düzenlenen Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Eğitim Kursu Eğiticiliği
2003-2004 Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi Öğretim Görevi.
2003-2009 Mesleksel Beceri, Uygulama ve İletişim Laboratuarı Çalışma Grubu Üyeliği / Başkanlığı
2005-2009 Müfredatı Geliştirme Kurulu Üyeliği
2005-2009 Dönem 4-5 Staj Grubu Eş Başkan Yardımcılığı
2005-2009 Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü, Ana Sağlığı ve Aile Planlaması Dersi Öğretim Üyeliği ( A.Ü.)
2006-2009 A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
MESLEKİ EĞİTİMLER
1987 Endosonografi Kursu, Hamburg Üniversitesi, Almanya
1987-1988 Chiba Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Gözlemci Araştırma Görevlisi, Japonya.
1996 Johns Hopkins Üreme Sağlığı Uluslar arası Eğitim Programı;
• Klinik Uygulama Becerilerinin Standardizasyonu Kursu, Ankara
• Klinik Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu, Ankara
1997 Johns Hopkins Üreme Sağlığı Uluslararası İleri Eğitim Programı;
• İleri Eğitim Becerileri – Program Geliştirme ve Grup Dinamikleri Kursu, Ankara
1997 Dünya Jinekolojik Endoskopi Kongresi Postgraduate Kursu,Roma, İtalya
2002 Probleme Dayalı Öğrenim Yönlendiriciliği Kursu, AÜTF Ankara.
2002-2003 University of Southern California (USC) “Keck” School of Medicine-Los Angeles-Amerika Birleşik Devletleri
• Tıp Eğitimi Bölümü (fellowship öğrencisi)
“A Fellowship in Teaching&Learning”
“A Fellowship in Educational
Leadership”
•Ürojinekoloji ve Pelvik Taban Onarım Cerrahisi (Ürojinekoloji) Bölümü Gözlemci Davetli Profesör.
DİPLOMALAR
1985 Tıp Doktorluğu
1991 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı
1996 Doçentlik
2003 Profesörlük
BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER
1996: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
1997: New York Academy of Sciences
1998: Ankara Jinekoloji Derneği
1998: Jinekolojik Endoskopi Derneği
1998: European Society For Gynecological Endoscopy
1999: Accreditation Council for Gynaecologic Endoscopy (ACGE)
1999: Türk Ürojinekoloji Derneği
2000: A.Ü.T.F. Kadın Sağlığını Koruma Derneği
2001: Ulusal Adolesan Jinekoloji Derneği

2004: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK
Türkiye Klinikleri J.Medical Research
Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet.
Turkish J of Med Sciences.
Journal of Neurourology&Urodynamics
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi “Üniversite Ders Kitapları Teklif ve Çeviri Eser Ödülleri” Programında Eser Değerlendirme görevi.
ARAŞTIRMA ALANLARI
İntrapartum Fetal Monitörizasyon
Gebelik ve Hepatobilier Sistem
Aile Planlaması
Menopoz
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi
Behçet Hastalığı
Jinekolojik ve Endoskopik Cerrahi
Ürojinekoloji ve Pelvik Taban Onarımı
KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Ankara Üniversitesi Destekli Histerektomi ve Stres İnkontinans Operasyonları Öncesi ve Sonrasında Üriner ve Anorektal Fonksiyonların Değerlendirilmesi. 2004