Telefon : 0232 381 92 10
Telefon : 0232 381 92 11
Telefon : 0533 521 78 52
Adres : Yalı Caddesi No 260 Yegane Apt. Kat 1 Daire 2 / Karşıyaka / İzmir


ÖZGEÇMİŞ (Prof Dr Süheyla Köse)
a) Doğum tarihi ve yeri: 8 Nisan 1961, Elazığ
b) Mezun olduğu üniversite,fakülte ve mezuniyet tarihi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 31 Ağustos 1983
c) Uzmanlık aldığı kurum ve tarihi:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı; Nisan 1986-Haziran 1990
Doçentlik ve Profesörlük ünvanını aldığı kurum ve tarihi: :
Ege Üniv Tıp Fak, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı;
Doçentlik: 30.10.1995, Prof: 2002
d) Tarih sırasına göre kadrolu olarak yaptığı görevler:
1983-1986 yılları arasında, Gümüşpala Sağlık Ocağı (Mecburi hizmet)
1986-1990, EÜTF’de uzmanlık öğrencisi
1990-1995, EÜTF’de uzman
1995-2002, EÜTF’de Doç Dr.
2002-2013, EÜTF’de Prof. Dr
2014 Serbest muayenehane hekimi
e) Yurtdışı üniversitelerde yaptığı araştırma ve öğretim görevleri, aldığı burslar ve ödüller:
- 1-31 Ağustos 1997, Virchow Klinikum, DAAD bursu
- Tübitak bilimsel yayınları teşvik programı,para ödülleri
f) Üyesi olduğu meslek kuruluşları:
Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) üyesi,
TOD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Mali Sekreterliği (1996-1998)
TOD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi (2000-2002)
TOD X. Yaz Sempozyumu Organizasyon Komitesi üyeliği
TOD Şaşılık, Katarakt ve refraktif cerrahi, Nörooftalmoloji Birimi aktif üyesi
European Strabismological Association (ESA) üyesi
g) Bildiği yabancı dil: İngilizce
h) Medeni hali: Evli, 1 çocuklu
ı) Diğer bilgiler:
Muayenehane adresi: Yalı cad. No:260 D:2 Karşıyaka, İzmir
Muayenehane tel: 0232 3819210
Cep tel: 533-521 78 52
e posta adresi : suheyla.kose@ege.edu.tr
www.suheylakose.com.tr


YAYIN LİSTESİ
A) Uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler 1. Köse S, Pamukçu K, Haznedaroğlu G: Qualitative and quantitative evaluation of binocular function in accommodative esotropia using pattern reversal visual evoked responses (VER), Neuro-ophthalmology,1993, 13(5):275-279.(SCI)

 2. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Erbakan G: Effect of intraocular lens malposition on posterior capsular opacification. Experientia Ophthalmologica (Coimbra), 1993, 19(2):17-22.

 3. Akkın C, Cengiz H, Köse S, Pamukçu K. Effects of intraocular lens malposition on binocular single vision in bilaterally pseudophakic patients. Strabismus 1994, 2(1) : 23-28.(Pub Med)

 4. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Cengiz H : Effect of bimedial rectus recession with a loop on the deviation in essential infantile esotropia. Strabismus 1994, 2(2) : 79-85.(Pub Med)

 5. Köse S, Menteş J, Akkın C, Pamukçu K, Haznedaroğlu G: Predictive value of visual evoked potentials in indirect optic nerve injury. Experientia Ophthalmologica (Coimbra), 1994,20(1):15-18. (2. Uluslararası Oküler Travma Sempozyumunda(Cenevre-İsviçre) bildiri olarak sunuldu.)

 6. Köse S, Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, Yağcı A, Başdemir G. Coexistance of intraocular eyelashes and anterior chamber cyst after penetrating eye injury: A case presentation. International Ophthalmology 1995, 18:309-311.(SCI)

 7. Pamukçu K, Köse S,Cengiz H, Akkın C:The results of surgery in a series of partially accommodative esotropic patients, Strabismus, 1996,4(2):77-82.(Pub Med)

 8. Saatçi A.O, Özbek Z, Köse S,Memişoğlu B:Butterfly like-pattern distrofi and unilateral choroidal neovascularization ,Acta Ophthalmol Scand, 1998:76(6):734-736.(SCI)

 9. Pfister MH, Apaydın F,Turan O, Bereketoğlu M, Bilgen V, Braendle U, Köse S, Zenner HP, Lalwani AK:Clinical evidence for dystrophin dysfunction as a cause of hearing loss in locus DFN4, Laryngoscope, 1999 May;109(5):730-735.(SCI)

 10. Saatçi A.O, Özbek Z, Köse S,Durak İ, Kavukçu S:An unusual central retinal dystrophy associated with ichthyosis vulgaris, Ophthalmic Genetics,2000,21 (2):101-107.(Pub Med)

 11. Köse S,Üretmen Ö, Pamukçu K: An approach to the surgical management of total oculomotor nerve palsy,Strabismus,2001,9(1):1-8. (Pub Med)(TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde bildiri olarak sunuldu.)

 12. Ülgenalp A, Öner FH, Söylev MF, Bora E, Afrashi F, Köse S, Erçal D: Electroretinographic findings in Duchenne/Becker muscular dystrophy and correlation with genotype, Ophthalmic Genetics,2002, 22(3):1-9.(Pub Med)

 13. Üretmen Ö,Pamukçu K,Köse S,Uçak E:Binocular visual function in congenital esotropia after bimedial rectus recession with loop suture, Strabismus,2002;10(3):215-224. (Pub Med) (XIII. Avrupa Oftalmoloji Kongresinde, poster olarak sunuldu)

 14. Köse S, ,Üretmen Ö, Emre S, Pamukçu K:Recession of inferior rectus muscle with adjustable loop suture under topical anaesthesia in dysthyroid ophthalmopathy, Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2002;39(6):331-5. (SCI) (27. Avrupa Şaşılık Toplantısında,bildiri olarak sunuldu.)

 15. Köse S, Menteş J, Üretmen Ö, Topçuoğlu N, Köktürk U, Yılmaz H. The nature and origin of intraocular metallic foreign bodies appearing after phacoemulsification.Ophthalmologica 2003;217:212-214. (ISSN: 0030- 3755) (2003 yılı SCI- E dergisi)

 16. Üretmen Ö,Pamukçu K, Köse S, Eğrilmez S:Oculometric features of hyperopia in children with accommodative refractive esotropia, Acta Ophthalmologica Scandınavıca 2003,81:260-263. (ISSN: 1395- 3907) (2003 yılı SCI- E dergisi)

 17. Üretmen Ö, Eğrilmez S, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Palamar M :Negative social bias against children with strabismus, Acta Ophthalmologica Scandinavica, 81(2) : 138- 142 (2003). (ISSN: 1395- 3907) (2003 yılı SCI- E dergisi)

 18. Köse S, Eğrilmez D, Üretmen Ö, Çelebisoy N, Pamukçu K: Retroequatorial recession of horizontal recti with loop suture in the treatment of congenital nystagmus, Strabismus, 2003,11(2):119-128. (ISSN: 0927- 3972; PMID: 12461716) (2003 yılı Index Medicus )

 19. Esassolak Mustafa, Karagöz U, Yalman D, Köse S, Anacak Y, Haydaroğlu A :Evaluation of the effects of radiotherapy to the chiasm and optic nerve by visual psychophysical and electrophysiologic tests in nasopharyngeal carcinoma, Int.J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2004,58(4):1141-1146.

 20. Afrashi F,Üretmen Ö,Köse S, Pamukçu K: The evaluation of binocular visual function in patients with Congenital Brown’s Syndrome, Neuro-Ophthalmology,2005, 29:17-21.(ISSN: 0165- 8107) (2005 yılı SCI- E dergisi)

 21. Üretmen Ö, Kesikçi H, Erermiş S, Köse S, Pamukçu K, Aydın C: Could personality traits modify the responce to uncorrected high hyperopia? Journal of AAPOS, 2005;9;480-484. (ISSN: 1019- 8531) (2005 yılı SCI- E dergisi)

 22. Palamar M, Üretmen Ö, Köse S : Orbital cellulitis following strabismus surgery, Journal of AAPOS ,2005;602-603 (Case report) (ISSN: 1019- 8531) (2005 yılı SCI- E dergisi)

 23. Afrashi F, Erakgün T, Uzunel D, Menteş J, Köse S, Akkın C :Comparison of achromatic and blue-on-yellow perimetry in patients with resolved central serous chorioretinopathy. Ophthalmologica, 2005,219:202-205.

 24. Üretmen Ö, Köse S, Öztaş Z, Eğrilmez S: Factors influencing stereoacuity in refractive accomodative esotropia, Can J Ophthalmol. 2007 Aug;42(4): 600-604.

 25. Üretmen Ö, Civan BB, Köse S, Yüce B, Eğrilmez S: Accomodative esotropia following surgical treatment of infantile esotropia:frequency and risk factors, Acta Ophthalmol. 2008 May; 86(3):279-83.

 26. Demirkilinç Biler E, Uretmen O, Köse S. ‘The effect of optical correction on refractive development in children with accommodative esotropia.’ J AAPOS. 2010 Aug;14(4):305-10

 27. Yilmaz Kiyak A , Uretmen O, Kose S. Accuracy and Reliability of Pllusoptix S04 in children and teens. Can J Ophthalmol 2011;46(2):153-157.

 28. Palamar M, Eğrilmez S, Uretmen O,Yagci A, Kose S:Influences of cyclopentolate hydrochloride on anterior segment parameters with Pentacam in children, Acta Ophthalmologica ,2011:89:e461-e465.


B) Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler 1. Köse S, Pamukçu K, Haznedaroğlu G: Santral fiksasyonlu strabismik ambliyopide flaş VEP bulguları. T Oft Gaz, 1991,XXI(2):143-146.

 2. Özbakkaloğlu B, Köse S, Alper M,Tümbay E,Hilmi Z, Otkun M, Akın Y: Fluconazole treatment of candida conjunctivitis-Case report. Medical Journal of Ege University,1991,1(1 ): 56-57.

 3. Köse S, Haznedaroğlu G: Toxic optic neuropathy due to Ethambutol-Case report. Medical Journal of Ege University,1991,1(3):176-178.

 4. Köse S, Pamukçu K, Haznedaroğlu G: Ekzantrik fiksasyonlu strabismik ambliyopide flaş ve pattern VEP bulguları. T Oft Gaz, 1992, XXII(1):60-63.

 5. Köse S, Pamukçu K. Optik nöropatili hastaların VEP ve görme alanı ile uzun süreli takibi. T Oft Gaz, 1992, XXII(4):390-393.

 6. Yağcı A,Pamukçu K,Tümbay E,Köse S,AteşH: Endojen kandida retinitinde Fluconazole tedavisi. Retina-Vitreus, 1993,1(1):78-81.

 7. Köse S, Akkın C, Yağcı A, Ateş H, Haznedaroğlu G : Klorokin retinopatisinin saptanması ve izlenmesinde kullanılan yöntemlerin etkinliği. T Klin Oftalmoloji,1993, 2: 299-301.

 8. Dereli D,Ertem E,Serter D,Köse S,Haznedaroğlu G: Konjonktival örneklerde chlamydia trachomatis araştırılması. Mikrobiyol Bült,1993,27:127-130.(Pub Med)

 9. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Yağcı A, Tümbay E: Fungal keratitlerde sistemik fluconazole tedavisinin etkinliği. T Oft Gaz, 1993, XXIII: 380-383

 10. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Erbakan G: İntraoküler lens desantralizasyonunda cerrahi repozisyon ve sonuçları. T Klin Oftalmoloji, 1994, 3(1): 53-57

 11. Akkın C, MenteşJ, Kaşkaloğlu M, Erbakan G, Köse S: İntrakameral streptokinaz enjeksiyonunun pseudofakik fibrinoid membranlı gözdeki terapotik etkisi. T Oft Gaz,1994, XXIV(4): 347-352.

 12. Akkın C, Cengiz H, Köse S, AteşY, Haznedaroğlu G: İntraoküler lens tilt ve desantralizasyonunun otomatik perimetre sonuçlarına etkisi. T Klin Oftalmoloji, 1994, 3(4): 237-241. (XI. ESCRS kongresinde sunuldu.)

 13. Köse S,Yağcı A,Eğrilmez S. Katarakt cerrahisinde subkonjonktival antibiotik ve steroid profilaksisinin yeri. T Oft Gaz, 1994, 24(6):531-535.

 14. Köse S, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Cengiz H:İntraoküler lens gücünün saptanmasında SRK-II, SRK-T ve Holladay formüllerinin karşılaştırılması. T Oft Gaz,1994, 24(6):526-530.

 15. Köse S, Akkın C, Andaç K,Haznedaroğlu G,Kayıkçıoğlu Ö: Behçet hastalığında optik sinir patolojisinin VEP ile değerlendirilmesi.T Oft Gaz, 1995,25:48-51.

 16. Köse S, Oral R, Yağcı A, Tansuğ N, Kültürsay N: Prematüre bebeklerde flaş VEP ile görsel sistem gelişiminin değerlendirilmesi , T Klin Oftalmoloji, 1995, 4(3), 214-218.

 17. Yağcı A,Kayıkçıoğlu Ö,Kandiloğlu G,Köse S:Penetran keratoplasti ile tedavi edilen bir kornea keloidi olgusu, Olgu Sunumu, MN Oftalmoloji,1996, 3(2):75-77.

 18. Köse S, Eğrilmez S, Akkın C, Haznedaroğlu G:Metalik göziçi yabancı cisimlerde erken ve geç elektrofizyolojik değişiklikler, T Oft Gaz, 1997, XXVII(6):407-412.

 19. Yağcı A, Köse S,Kayıkçıoğlu Ö,Pamukçu K:Esansiyel blefarospazmlı hastalarda Botulismus-A toksin uygulaması, MN Oftalmoloji, 1998,5(2):138-140. (XXXI.Ulusal TOD Kongresinde bildiri olarak sunuldu.)

 20. Üretmen Ö,Köse S,Menteş J:Prematüre retinopatisi sekeli olarak psödoekzotropya ile birlikte ezotropya, MN Oftalmoloji, 1999;6(1):98-99.

 21. Tekgül H,Vardar F,Köse S,İber M,Dizdarer G,Kirazlı T,Tütüncüoğlu S:Sequelae due to bacterial meningitis in childhood,Turkish Journal of Infection, 1999;13(1):17-20

 22. Yağcı A, Köse S, Pamukçu K, Eğrilmez S:Konjenital Pitoziste Göz Hareket ve Fonksiyon Bozuklukları, MN Oftalmoloji, 2000, 7(1):50-53.

 23. Köse S,Pamukçu K,Üretmen Ö,:Üst oblik adale felcinde cerrahi tedavi sonuçlarımız, MN Oftalmoloji, 2001,8(4):403-407. (XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde bildiri olarak sunuldu.)

 24. Afrashi F,Köse S,Eğrilmez D,Haznedaroğlu G,Saygılı F:İnsüline bağımlı Diabetes Mellituslu hastaların görsel uyarılmış potansiyel ve elektroretinografi testleri ile değerlendirilmesi. T Klin Oftalmoloji, 2001, 10(3):153-271. (XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde bildiri olarak sunuldu.)

 25. Köse S,Üretmen Ö, Pamukçu K:Şaşılık cerrahisinde ön siliyer arterlerin korunması, MN Oftalmoloji, 2001,8(3):268-271. (XXXIII.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde bildiri olarak sunuldu.)

 26. Köse S, Eğrilmez S,Pehlivan M, Çebi Y:Çocuklarda görme keskinliğinin hızlı görsel uyarılı potansiyeller (sweep VEP) ile değerlendirilmesi. T Oft Gaz, 2002,32:137-141. (XXVIII. Dünya Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunuldu)

 27. Afrashi F,Uyar M, Köse S:Fort miyoplarda mavi-sarı görme alanı parametrelerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji,2002,9(1):12-14.(TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde sunuldu.)

 28. Afrashi F,Ardıç K, Güney E,Köse S,Haznedaroğlu G: Graves Oftalmopatili hastalarda asemptomatik optik sinir tutulumunun saptanmasında Görsel Uyarılmış Potansiyel testi, MN Oftalmoloji,2002;9(4):356-358.

 29. Kerci SG, Köse S, Akkın C:Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası arka kapsül kesafeti gelişimine intraoküler lens biyomateryalinin etkisi, T Oft Gaz, 2002; XXXII (6):824-827.

 30. Köse S, Üretmen Ö, Pamukçu K:Çift taraflı Brown Sendromu, MN Oftalmol 2002;9(4):389-391.

 31. Üretmen Ö, Köse S, Pamukçu K:Tip 1 Duane retraksiyon sendromunda iç rektus anslı geriletme sonuçlarımız. T Oft Gaz, 2003;XXXIII,(1):63-69.(TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde sunuldu.)

 32. Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Menteş J:Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında gelişen oküler hareket bozuklukları ve binoküler fonksiyon Türk Oft Gaz, 2003;XXXIII,2/1:291-296.

 33. Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Akkın C, Pamukçu K: Şaşılık ameliyatı geçirmiş olgulardaki korioretina değişiklikleri, T Klin Oftalmoloji, 2003,12:128-132.

 34. Üretmen Ö, Uzunel D, Akkın C, Pamukçu K, Köse S, Yağcı A:Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız, T Oft Gaz, 2003;3-1:450-455.

 35. Üretmen Ö, Emre S, Akkın C, Köse S, Pamukçu K : VF-14 (Visual Function-14) testinin katarakt olgularında kullanımı, MN Oftalmoloji 2003,10(2):107-111.

 36. Üretmen Ö, Enermiş S, Tütüncü E, Kayahan A, Köse S, Aydın C, Pamukçu K: Şaşılığın çocuklardaki psikososyal etkileri, Türk Oft Gaz, 2003,XXXIII (2):223-228.

 37. Üretmen Ö, Afrashi F, Köse S, Pamukçu K Ünsal E: Duane Retraksiyon Sendromunda binoküler fonksiyonların elektrofizyolojik ve psikofizik testlerle değerlendirilmesi, Türk Oft Gaz, 2003;XXXIII,2/1:315-320.

 38. Afrashi F,Erakgün T, Köse S, Civan B, Menteş J:Makula deliklerinde desen dönüşümlü görsel uyarılmış potansiyeller, MN Oftalmoloji, 2005, 12(1);42-44.

 39. Köse S:İnfantil ezotropya, T Klin Oftalmoloji, 2006,2(2) :14-19.

 40. Köse S,Üretmen Ö, Eğrilmez S, Aslan F, Pamukçu K: İntermitan Ekzotropyada cerrahi sonuçlarımız, MN Oftalmoloji,2006;13 (3):195-199.

 41. Palamar M,Civan BB, Çelebisoy N, Köse S: Olgu Sunumu:Hallervorden-Spatz Hastalığı, T.Oft.Gaz, 2006;36:356-359.

 42. Uzunel D,Güven S, Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez S: Ambliyopide kapama tedavisinin etkinliği ve başarıyı etkileyen faktörler, T Klin Oftalmoloji, 2007;16(1):1-8.

 43. Palamar M, Atik T, Üretmen Ö, Köse S, Şaşoğlu AF:Üç olgu nedeniyle Wolfram sendromu, T.Oft Gaz, 2007;37(1): 60-63

 44. Güven S,Uzunel D, Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez S:Ambliyopi tedavisinde CAM görme uyaranının etkinliği, T.Oft.Gaz, 2007;37:149-155.

 45. Şahin S,Atik T, Palamar M, Üretmen Ö, Darcan Ş, Köse S: İntrauterin büyüme geriliği olan olgularda göz bulguları, T.Oft Gaz, 2007;37(1): 64-68.

 46. Kırıkkaya E, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Akkın C:Geçirilmiş Santral Seröz Korioretinopatide Psikofizik ve Elektrofizyolojik Değişiklikler, MN Oftalmoloji, 2008;15(1):19-22.

 47. Yılmaz SG, Köse S, Palamar M, Eğrilmez S :Kataraktlı hastalarda akomodatif ve multifokal intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız, T.Oft.Gaz, 2009; 39: 4-16.

 48. Yılmaz SG, Üretmen Ö, Köse S : Primer alt oblik kas hiperfonksiyonunun tedavisinde dezensersiyon, geriletme ve miyektomi yöntemlerinin karşılaştırılması, T Klin Oftalmoloji; 2009; 18(2):113-118.

 49. Palamar Onay M, Eğrilmez S, Üretmen Ö, Yağcı A, Köse S:Pediatrik olgularda kornea ve ön kamaranın pentacam ile değerlendirilmesi, TJO,2011;41(3):133-137.

 50. Yılmaz Güven S, Bozbıyık İnci D, Köse S, Üretmen Ö: Tek taraflı çocukluk çağı kataraktlı olgularımızda katarakt cerrahisinin geç dönem sonuçları, TJO 2012;42(2):103-110.

 51. Yuce B, Köse S, Güven Yılmaz S, Egrilmez S. Kataraktı ve Yüksek Astigmatizması Olan Olgularda Torik Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(5):1224-30.

 52. Yuce B, Güven Yılmaz S, Köse S. Uretmen O. Outcome of Pediatric Uveitis at an University Clinic. TJO 2013;43:6

 53. Barış M, Güven Yılmaz S, Üretmen Ö, Köse S. Duyusal Ekzotropyalı Hastalarda Erişkin Şaşılık-20 Skoru ile Şaşılık Cerrahisinin Psikososyal ve Fonksiyonel Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2014

 54. Güven Yılmaz S, Masaroğulları M, Köse S, Yüce B. Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Glokom-Katarakt 2014.


A) Uluslararası toplantı ve kongrelerde sunulan bildiriler 1. Menteş J, Köse S, Şifa Z: Partial avulsion of the optic nerve. 2nd international symposium on ocular trauma, Geneva,Switzerland, 1992, April 2-5, Abstract book p:26. (Poster) (Özet)

 2. Köse S, MenteşJ, Akkın C, Pamukçu K, Haznedaroğlu G:. Predictive value of visual evoked potentials in indirect optic nerve injury. 2nd international symposium on ocular trauma, Geneva,Switzerland,1992, April 2-5, Abstract book p:26 (Poster) (Özet)

 3. Akkın C,Ateş Y,Köse S,Haznedaroğlu G:Do intraocular lens tilt and decentration affect the automated perimetry results?,XI th Congress of the European Society, , Innsbruck-Austrıa, 1993, 29th Aug-2nd Sept, Abstract book p:53 (Sözlü bildiri)(Özet)

 4. Akın C,Köse S,Kaykçıoğlu Ö,Erbakan G: Effect of intraocular lens malposition on posterior capsular opacification, XI. Congress of the European Society of Cataract and Refractive surgeons, 1993, , Innsbruck-Austrıa, 29th Aug-2nd Sept, Abstract book p:53 (Sözlü bildiri)(Özet)

 5. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Erbakan G. Changes in intraocular lens position after neodymium-YAG laser posterior capsulotomy. XXVII th International Congress of Ophthalmology, Toronto, Canada,1994, June 26-30 Abstract book p: 175 ( Poster)(Özet)

 6. Sermez Y, Köse S, Kabalak T: The effects of methyl-prednisolone pulse therapy on thyroid ophthalmopathy with autoimmune nature: A follow up study, A Satellite Symposium of the 4th European Congress of Endocrinology, Granada-Spain, 1998, May 7-8, Absract book p:76 (Sözlü bildiri) (Özet)

 7. Köse S,Eğrilmez S:Estimation of visual acuity in young children by sweep VEP,XXVIII.International Ophthalmology Congress, Amsterdam, 1998, Abstract book p:126 (Poster) (Özet)

 8. Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez D, Çelebisoy N,Pamukçu K:Retroequatorial symmetrical recession of four horizontal recti using loop suture for treatment of congenital nystagmus, XIII.Congress of the European Society of Ophthalmology, ,İstanbul ,2001, June 3-7,Abstact book p:136 (Sözlü bildiri) (Özet)

 9. Kerci SG, Köse S, Akkın C:Effect of intraocular lens biomaterials on posterior capsule opacity after phacoemulsification, , XIII.Congress of the European Society of Ophthalmology, İstanbul, 2001,June 3-7, Abstact book p:86 (Sözlü bildiri) (Özet)

 10. Üretmen Ö,Pamukçu K, Köse S, Uçak E:Binocular visual function in congenital esotropia after bimedial rectus recession with loop suture, XIII.Congress of the European Society of Ophthalmology, İstanbul, 2001, June 3-7, Abstact book p:363 (Poster) (Özet)

 11. Köse S,Emre S,Üretmen Ö,Pamukçu K:Recession of inferior rectus muscle with adjustable loop suture under topical anaesthesia in dysthyroid ophthalmopathy, European Strabismological Association 27th Annual Meeting, Florence,Italy, 2001,June 6-9, Abstract book p:94 (Sözlü bildiri)(Özet)

 12. Üretmen Ö, Uzunel D, Akkın C, Köse S, Pamukçu K: Outcomes of phacoemulsification surgery in monocular patients XX:ESCRS Congress,2002, Nice.

 13. Üretmen Ö, Afrashi F,Köse S, Ünsal E, Pamukçu K: Evaluation of binocular vısual function with electrophysiologic and psychophysic tests in Brown Syndrome, 28th European Strabismological Association Meeting,2003,June 19-21, Abstract book p:50 (Sözlü bildiri)(Özet)

 14. Köse S,Üretmen Ö,Pamukçu K:Outcome studyof surgical treatment for intermittent exotropia, 29th European Strabismological Association Meeting,2004,June 1-4, Abstract book p:74 (Poster)(Özet)

 15. Üretmen Ö,Kesikçi H,Erermiş S, Köse S,Pamukçu K,Aydın C:Could personality traits modify the response to uncorrected high hyperopia? 29th European Strabismological Association Meeting,2004,June 1-4, Abstract book p:91 (Poster)(Özet)

 16. Demirkılınç E, Üretmen Ö, Köse S :The effect of optical correction on oculobiometric measurements and emmetropization in children with accomodative esotropia, 31st European Strabismological Association Meeting, 20-23 May, 2007, Abstract book p:35-36 (Sözlü bildiri) (Özet)

 17. Üretmen Ö, Civan BB, Köse S, Yüce B, Eğrilmez S :Risk factors for the development of accomodative esotropia following surgical treatment for infantile esotropia, 31st European Strabismological Association Meeting, 20-23 May, 2007, Abstract book p:85-86 (Poster) (Özet)

 18. Üretmen Ö, Köse S, Öztaş Z, Eğrilmez S : Factors influencing stereoacuity in refractive accomodative esotropia, 31st European Strabismological Association Meeting, 20-23 May, 2007, Abstract book p:66 (Poster) (Özet)

 19. Kıyak A, Güven S, Köse S, Üretmen Ö :A case with tuberculosis suffering from bilateral sudden loss of vision in the postpartum period, 8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, Neuro-ophthalmology, Abstracts,2007;31 (2), p112.

 20. Köse S, Palamar M, Yağcı A :Visual outcomes of infantile cataract extraction and intraocular lens implantation, XXVI. ESCRS Congress, 13-17 September 2008, Berlin, Abstract book p:245 (e-poster)

 21. Köse S, Şahbazov C: Toric intraocular lens for astigmatism correction in cataract patients:6 months results. XXVII. ESCRS Congress, 12-16 September 2009, Barcelona, Programme book p:129 (e-poster)

 22. Inci Bozbiyik D, Kose S, Uretmen O. Long Term Outcome of Cataract Surgery for Unilateral Childhood Cataract. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 2010.Paris. (e poster)

 23. Inci Bozbiyik D, Kose S, Uretmen O. Strabismus in congenital cataracts. Congress of International Strabismological Association, 2010,İstanbul.(poster)

 24. Pocan SK, Uretmen O, Sahbazov C, Kose S, Nalcaci S, Erakgun ET, Mentes J. Ophthalmic outcome of preterm and low birth weight infants. Congress of International Strabismological Association, 2010,İstanbul.(poster)

 25. Palamar M, Egrilmez S, Uretmen O, Yagci A, Kose S. Effect of Cyclopentolate Hydrochloride 1% on Pentacam Measurements. Congress of International Strabismological Association, 2010,İstanbul. (poster,rapid fire)

 26. Kıyak Yılmaz A, Köse S, Üretmen Ö: The impact of prism adaptation test on surgical outcome in patients with primary exotropia, Congress of International Strabismological Association, 2010,İstanbul. (poster)

 27. Güven Yılmaz S, Ateş H, Köse S: Cataract surgery in secondary angle-closure glaucoma patients with nanophthalmos.15th ESCRS Winter Meeting, 18-20 Şubat 2011, İstanbul (e poster)

 28. Guven Yilmaz S, Masarogulları M, Kose S, Yuce B. A comparative study between accommodative, multifocal and monofocal intraocular lenses in respect to their effects on visual field, contrast sensitivity and glare. XXXI Congress of the ESRCS Amsterdam 2013 FP-3199, p64.


B) Ulusal toplantı ve kongrelerde sunulan bildiriler 1. Haznedaroğlu G, Köse S, MenteşJ: Diabetik retinopatide VEP bulguları. Günalp İ,Hasanreisoğlu B,Duman S ve ark (Editörler) TOD XXIV. Ulusal Kong Bült, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi,1990, Cilt 2, s:240-242.(Sözlü bildiri) (Tam metin)

 2. Köse S, Pamukçu K, Haznedaroğlu G, Akkın C. Santral fiksasyonlu strabismik ambliyopide pattern VEP. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, ve ark ( Editörler) TOD XXIV. Ulusal Kong bült, Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi, 1990, Cilt 2, s:231-233 (Sözlü bildiri) (Tam metin)

 3. Köse S,Andaç K,Haznedaroğlu G,AteşY. Glokomlu hastalarda görsel uyarılı potansiyeller ve pattern elektroretinografi bulguları. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R (Editörler) , TOD XXVI. Ulusal Kong Bült, Bursa, 1992,Cilt 2, s:535-538.(Sözlü bildiri) (Tam metin)

 4. Kaşkaloğlu M, Oğuztöreli M, Köse S, Akkın C. Venöz staz retinopati ve hemorajik retinopatinin ayırıcı tanısında elektroretinografinin değeri. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R ( Editörler) TOD XXVI. Ulusal Kong Bült, Bursa, 1992, Cilt 2, s:750-753 (Sözlü bildiri) (Tam metin)

 5. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Afrashi F. Strabismik ambliyopinin bilgisayarda kare ve çizgi uyarımları ile tedavi sonuçları. Andaç K,MenteşJ,Yağcı A ve ark. (Editörler) TOD XXVII. Ulusal Kong Bült, Marmaris, 1993, Cilt I, s:83-87 (Sözlü bildiri) Tam metin)

 6. Pamukçu K,Köse S,Kabalak T,Yılmaz C,Tüzün M,AteşY. Hipertiroidili ve Gravesli hastalarda optik nöropati gelişiminin araştırılması. Andaç K,MenteşJ,Yağcı A ve ark (Editörler) TOD XXVII. Ulusal Kong Bült, Marmaris,1993,Cilt II, s:861-864 (Sözlü bildiri) (Tam metin)

 7. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, MenteşJ. Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. Andaç K,MenteşJ,Yağcı A ve ark.(Editörler) TOD XXVII. Ulusal Kong Bült, Marmaris, 1993, Cilt I, s:736-739 (Sözlü bildiri) (Tam metin)

 8. Akkın C, Afrashi F, Köse S, Erbakan G. Hifema cerrahisinde anterior chamber maintainer(ACM) kullanımı. Andaç K,MenteşJ,Yağcı A ve ark.(Editörler) TOD XXVII. Ulusal Kong Bült, Marmaris, 1993, Cilt III, s:1485-1488 (Sözlü bildiri)(Tam metin)

 9. Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö,Köse S, Erbakan G. İntraoküler lens desantralizasyonunda cerrahi repozisyon ve sonuçları, TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, 1993, özet kitabı:B129 (Sözlü bildiri)(Özet)

 10. Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Kocaoğlu H.Esansiel infantil (konjenital) ezotropyada anslı kas cerrahisinin deviasyon derecesine etkisi, TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, 1993, özet kitabı:B 35 (Sözlü bildiri)(Özet)

 11. Cengiz H,Köse S, Akkın C, Pamukçu K:Yüksek akomodatif konverjans / akomodasyon oranlı, parsiyel akomodatif ezotropyada uygulanan değişik cerrahi işlemlerin sonuçları, TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, 1993, özet kitabı:B 36. (Sözlü bildiri)(Özet)

 12. Köse S, Akkın C, Eğrilmez S, Pamukçu K. Konkomittan esotropyalı olgularda cerrahi başarıyı etkileyen preoperatif faktörler. Doğan UK, Aydın RÇ (Editörler), TOD XXVIII Ulusal Kong. Bült., Antalya, 1994, Cilt 2, s: 528-530. (Sözlü bildiri)(Tam metin)

 13. Köse S, Küsbeci T, Akkın C,Menteş J,Haznedaroğlu G: Yırtıklı retina dekolmanında operasyon öncesi ve sonrası flaş ERG ve görme alanı değişiklikleri. Kural G, Duman S(Editörler),TOD XXX. Ulusal Kong Bült, Antalya, 1996, Cilt 2, s:744-751. (Sözlü bildiri) (Tam metin)

 14. Menteş J, Köse S, Nalçacı S:Yüksek miyop gözlerde fakoemülsifikasyon ve katlanabilir göz içi lens implantasyonu, TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999, özet kitabı, s:74 (Sözlü bildiri) (Özet)

 15. Köse S,Üretmen Ö,Pamukçu K:Okülomotor sinir felcinde cerrahi tedavi, TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999, özet kitabı, s:114 (Sözlü bildiri)(Özet)

 16. Pamukçu K,Köse S,Üretmen Ö: Şaşılık cerrahisinde ön silyer arterlerin korunması, TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999, özet kitabı, s:114 (Sözlü bildiri)(Özet)

 17. Üretmen Ö, Pamukçu K,Köse S:Tip 1 Duane Retraksiyon Sendromunda anslı geriletme sonuçlarımız, TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999, özet kitabı, s:116 (Sözlü bildiri)(Özet)

 18. Köse S,Pamukçu K,Üretmen Ö,:Üst oblik adale felcinde cerrahi tedavi sonuçlarımız, TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2000, özet kitabı, s:66 (Sözlü bildiri)(Özet)

 19. Afrashi F, Gümüş D, Köse S,Haznedaroğlu G:İnsüline bağımlı diabetes mellituslu hastaların görsel uyarılmış potansiyel ve elektroretinografi testleri ile değerlendirilmesi, TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2000, özet kitabı, s:96 (Sözlü bildiri)(Özet)

 20. Uyar M,Afrashi F,Köse S:Fort myoplarda mavi-sarı görme alanı parametrelerinin değerlendirilmesi, TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2000, özet kitabı, s:97 (Sözlü bildiri)(Özet)

 21. Menteş J, Köse S:Hidrofilik akrilik intraoküler lens opaklaşması, TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2000, özet kitabı, s:123 (Sözlü bildiri)(Özet)

 22. Köse S,Üretmen Ö, Pamukçu K:Çift taraflı Brown sendromu, TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001, özet kitabı s:74 (Sözlü bildiri)(Özet)

 23. Üretmen Ö, Pamukçu K,Köse S, Eğrilmez S:Akomodatif refraktif ezotropyalı çocuklarda hipermetropinin doğası, TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001, özet kitabı s:73 (Sözlü bildiri)(Özet)

 24. Afrashi F, Üretmen Ö, Köse S, Pamukçu K, Ünsal E:Duane retraksiyon sendromunda elektrofizyolojik ve psikofizik değerlendirme, TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, özet kitabı s:61 (Sözlü bildiri)(Özet)

 25. Palamar M, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Pamukçu K, Köse S, Akkın C:Şaşılığı olan çocuklara eğitim kurumlarında önyargılı yaklaşım, , TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, özet kitabı s:63 (Sözlü bildiri)(Özet)

 26. Köse S,Yıldız Y,Üretmen Ö,Yağcı A:Konjenital kataraktlı olgularda katarakt cerrahisi ve arka kamara lens implantasyonu sonuçlarımız, , TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, özet kitabı s:103 (Sözlü bildiri)(Özet)

 27. Emre S,Üretmen Ö,Akkın C, Pamukçu K, Köse S: Fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi geçiren olguların görsel kazanımlarının VF-14 (vısual function-14) testi ile değerlendirilmesi, , TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, özet kitabı s:105 (Sözlü bildiri)(Özet)

 28. Üretmen Ö, Erakgün T,Pamukçu K, Köse S, Akkın C:Şaşılık operasyonu geçirmiş olgularda saptanan koryoretinal değişiklikler, TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, özet kitabı s:126 (Sözlü bildiri)(Özet)

 29. Uzunel UD, Üretmen Ö, Akkın C, Köse S, Pamukçu K:Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız, TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002, özet kitabı s:212 (Poster)(Özet) Bu çalışma Eylül 2002 Nice, ESCRS Toplantısında da poster olarak sunuldu.

 30. Üretmen Ö,Kesikçi H, Erermiş S, Köse S, Pamukçu K, Aydın C:Kişilik yapısı ve mizaç özelliklerinin yüksek hipermetropiye etkisi, TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003,özet kitabı, s:109 (sözlü bildiri)(özet)

 31. Ünsal E, Afrashi F, Köse S, Haznedaroğlu G: Retinopatisiz diabet hastalarında psikofizik testler, TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003,özet kitabı, s:112 (sözlü bildiri)(özet)

 32. Civan BB, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Makula deliklerinde desen görsel uyarılmış potansiyel testi, TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003,özet kitabı, s:113 (sözlü bildiri)(özet)

 33. Küçükceran E, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Köse S: Füzyonel konverjans ve diverjans amplitüdlerinin değişik derecelerde uyarılmasının stereopsis düzeyine etkisi Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 313, Antalya, 2005

 34. Uzunel D, Güven S, Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez S: Ambliyopide kapama tedavisinin etkisi ve başarıyı etkileyen faktörler Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 314, Antalya, 2005

 35. Güven S, Uzunel D, Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez S: Ambliyopi tedavisinde CAM görme uyaranının etkinliği. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 314, Antalya, 2005

 36. Şahin S, Atik T, Palamar M, Üretmen. Ö, Darcan Ş, Köse S: Intrauterin büyüme geriliği olan olgularda göz bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 317, Antalya, 2005

 37. Öztaş Z, Üretmen Ö, Köse S, Eğrilmez S: Akomodatif refraktif esotropyada binoküler görme gelişimine etki eden faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 317, Antalya, 2005

 38. Kırıkkaya E, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Köse S: Ambliyop olgularda el ve göz dominansı. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 318, Antalya, 2005

 39. Civan BB, Yüce B, Üretmen Ö, Köse S, Eğrilmez S: İnfantil esotropyanın cerrahi tedavisi sonrasında akomodatif esotropya gelişimi ve risk faktörleri Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 131, Antalya, 2005

 40. Yılmaz S, Üretmen Ö, Köse S:Alt oblik hiperfonksiyonu tedavisinde dezensersiyon,geriletme ve miyektomi yöntemlerinin sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 129, Antalya, 2006.(Sözlü sunum)

 41. Kırıkkaya E, G Suzan, Afrashi F, Menteş J, Köse S: Brucella enfeksiyonuna bağlı gelişen papilödem ve 6. kranial sinir felci. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 281, Antalya, 2006.(Poster)

 42. Demirkılınç E, Palamar M, Köse S:Etambutol toksisitesine bağlı optik nöropati:Olgu sunumu, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 282, Antalya, 2006.(Poster)

 43. Kırıkkaya E, Afrashi F,Köse S, Menteş J, Akkın C :Geçirilmiş santral seröz korioretinopatide psikofizik ve elektrofizyolojik değişiklikler. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 147, Antalya, 2006.(Sözlü sunum)

 44. Çınar E,Afrashi F, Aslan F, Köse S :Bietti’nin kristalin distrofisinde elektrofizyolojik,psikofizik testler,floresein anjiografisi,optik koherens tomografi bulguları, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 119, Antalya, 2007.(Sözlü sunum)

 45. Güven S, Köse S, Palamar M, Eğrilmez S :Kataraktlı hastalarda akomodatif ve multifokal intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 82, Antalya, 2007.(Sözlü sunum)

 46. Kıyak A, Üretmen Ö, Köse S: Çocuklarda refraksiyon ölçümünde Plus Optix fotorefraktometresinin etkinliği ve doğruluğu, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 111, Antalya, 2007.(Sözlü sunum)

 47. Yaldız H, Yüce B, Köse S, Üretmen Ö: Pediatrik ve juvenil uveitli olgularımızda etiyoloji, klinik seyir ve sonuçlar, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 133, Antalya, 2007.(Sözlü sunum)

 48. Şahbazov C, Üretmen Ö, Köse S, Erakgün T, Menteş J: Prematüre retinopatili bebeklerde şaşılık ve refraktif kusurlar, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 327, Antalya, 2007.(Poster)

 49. Kırıkkaya E, Üretmen Ö, Köse S :Primer ekzotropyalı olgularda geç dönem cerrahi başarıyı etkileyen faktörler, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Antalya, 2008.(sözlü sunum)

 50. Yaldız H, Köse S : Çocukluk çağı katarakt cerrahisinde multifokal göz içi lens uygulama sonuçlarımız, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Antalya, 2009.(e-poster)

 51. Karatepe AS, Köse S, Eğrilmez S :Sağlıklı bireylerde kontrast duyarlık düzeylerini etkileyen faktörler,Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Antalya, 2009.(sözlü sunum)

 52. Şahbazov C, Köse S :Kataraktlı ve yüksek astigmatizması olan gözlerde torik lens implantasyonu sonuçlarımız, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Antalya, 2009.(sözlü sunum)

 53. Üretmen Ö, Masaroğulları M, Köse S : Konsekütif ekzotropyada ilk cerrahinin geri döndürülmesi yöntemi: doz-cevap eğrisi ve cerrahi sonuçlar, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Antalya, 2009.(poster)

 54. Üretmen Ö, Masaroğulları M, Köse S. Konsekütif ekzotropyada ilk cerrahinin geri döndürülmesi: Doz- cevap eğrisi ve cerrahi sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 392, Antalya, 2009.

 55. Kıyak Yılmaz A, Köse S, Üretmen Ö. Primer ekzotropyalı olgularda prizma adaptasyon testinin cerrahi başarıya etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 180, Antalya, 2010.(sözlü sunum)

 56. İnci Bozbıyık D, Köse S, Üretmen Ö. Tek taraflı çocukluk çağı kataraktlarında katarakt cerrahisinin uzun dönem sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 495, Antalya, 2010.(poster)

 57. İnci Bozbıyık D, Köse S, Üretmen Ö. Konjenital kataraktlı olgularda şaşılık insidansı ve özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 498, Antalya, 2010.(poster)

 58. Barış M, Yılmaz Güven S, Üretmen Ö, Köse S : Erişkin şaşılık-20 skoru ile şaşılık cerrahisinin psikososyal ve fonksiyonel etkilerinin değerlendirilmesi, Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 173, Kıbrıs, 2011. ( sözlü bildiri)

 59. Masaroğulları M, Güven Yılmaz S, Köse S : Akomodatif, Multifokal ve monofokal göz içi lenslerinin görme alanı, kontrast duyarlılık ve kamaşma üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması, Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 108, Kıbrıs, 2011. ( sözlü bildiri)

 60. Barış M, Yılmaz Güven S, Demirkılınç E,Ateş H, Üretmen Ö, Köse S:Pediatrik afakik glokomlu olgularımızın klinik özellikleri ve tedavi sonuçları, Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 100, Antalya 2012. ( sözlü bildiri)

 61. Demirkılınç E, Köse S, Yaldız H: Multifokal göz içi lensi uyguladığımız pediatrik katarakt olgularımızda geç dönem sonuçlarımız, Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 112, Antalya 2012. ( sözlü bildiri)

 62. Yılmaz Dağ M, Demirkılınç E, Alkan Z, Üretmen Ö, Köse S, Afrashi F:Non-arteritik iskemik optik nöropatili olgularda optik sinir yapısının ve retina sinir lifi kalınlığının Heidelberg Retina Tomografi(HRT) ile değerlendirilmesi, Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 145, Antalya 2012. ( sözlü bildiri)

 63. Alkan Z, Demirkılınç E, Yılmaz Dağ M, Üretmen Ö, Afrashi F, Köse S: Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatili olgularda 1gr pulse kortikosteroid tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi, Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 411, Antalya 2012. ( poster)

 64. Güven Yılmaz S, Köse S, Demirkılınç Biler E. Rubinstein -Taybi Sendromu ile İlişkili Gonyodisgenezisli Bir Olgu. TOD XXXXVII ulusal kongre kitabı. 2013


ULUSAL KATILIMLI KONFERANS, PANEL VE KURS KONUŞMALARI 1. Köse S.Gözlerin sensoriomotor uyumunun fizyolojisi(Panel konuşması),Andaç K,MenteşJ, Yağcı A ve ark.(Editörler) TOD XXVII. Ulusal Kong Bült, 1993,Marmaris, Cilt III, s:1931-1934

 2. Köse S:Orbitanın ultrasonik muayenesi,normal orbita ve orbita tümörleri(Panel konuşması),TOD XVIII. Kış Sempozyumu, 29 Aralık 1995-1 Ocak 1996, Antalya.

 3. Köse S:Görme Keskinliği ve ambliyopinin değerlendirilmesinde elektrofizyolojik testler(Panel konuşması) Kural G, Duman S(Editörler),TOD XXX. Ulusal Kong Bült, 1996, Antalya,Cilt 1, s:106-109.

 4. Köse S:Optik sinir hastalıklarında VEP(Konferans),HÜTF Göz Kliniği, Akademik Eğitim Programı,1997.

 5. Köse S:Orbital Ultrasonografi (Panel konuşması), TOD İzmir şubesi, Aylık gece toplantısı, 21 Mart 1997.

 6. Köse S:Esansiyel infantil ezotropya (Panel konuşması),TOD İzmir Şubesi Aylık gece toplantısı, 24 Aralık 1997.

 7. Köse S:Geçici görme kaybında tedavi,(Panel konuşması) Mayıs 1998, Asos-Behramkale.hgh

 8. Köse S:Botulinum toksin uygulaması (Kurs konuşması), XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 15-20 Eylül 1998, Bursa.

 9. Köse S:Psikofizik testlerin klinik kullanımı (Kurs konuşması), XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 15-20 Eylül 1998, Bursa.

 10. Köse S:Bakteriyel konjonktivitler (Panel konuşması) TOD İzmir şubesi, Aylık olağan toplantısı, 19-20 Haziran 1999.

 11. Köse S:Oküler motor sinir felçlerinde klinik yaklaşım (Kurs konuşması), TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir

 12. Köse S:Şaşılığın cerrahi dışı tedavisinde prizma ve kontakt lens uygulaması (Panel konuşması), TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir.

 13. Köse S:Orbital Ultrasonografi (Konferans) TOD Ankara Şubesi, XIX. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 1999,Ankara.

 14. Köse S:Oftalmolojide botulismus toksini, Toksinin farmakolojisi (Panel konuşması),TOD İzmir şubesi,Aylık toplantı,Mart 2000, İzmir.

 15. Köse S:Motilite problemlerinde laboratuar testleri ve tanı yöntemleri (Kurs konuşması), TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2000, Antalya.

 16. Köse S.Elektrofizyolojik yöntemler "Görsel uyarıya kortikal cevap" (Panel konuşması), TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2000, Antalya.

 17. Köse S:Ezotropyalar "Akomodatif olmayan ezotropya" (Panel konuşması),TOD Bursa şubesi eğitim programı, Şubat 2001, Bursa.

 18. Köse S:Astenopik şikayetler, nedenleri,tedavileri (Kurs konuşması), TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001,İzmir.

 19. Köse S:Edinsel renk görme anomalileri (Panel konuşması) TOD İzmir şubesi, aylık bilimsel toplantıları, 27 Ekim 2001, İzmir.

 20. Köse S:Ambliyopi ve tedavisi (Panel konuşması) TOD İzmir şubesi, aylık bilimsel toplantıları, 26 Nisan 2002, İzmir.

 21. Köse S:Pediatrik kataraktlarda cerrahi sonrası izlem ve görsel rehabilitasyon, (Panelde moderatörlük),XVI.Yaz Sempozyumu, 20-22 Haziran 2003, İzmir

 22. Köse S:Tiroid oftalmopatide tedavi, (Panel konuşması) TOD XXXVII.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003

 23. Köse S: İnfantil ezotropyada klinik ve tanı (Panel konuşması) EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim programı,İzmir, 12 Mart 2004.

 24. Köse S:Şaşılık cerrahisinde teknikler (Panel konuşması) TOD İstanbul şubesi 2003-2004 Aylık Bilimsel Toplantısı, Edirne, 22 Mayıs 2004.

 25. Köse S:İnfantil ezotropyada tanı ve tedavi, (Ezotropyalar Paneli), TOD İzmir şubesi, 2004 Aylık Bilimsel Toplantısı, 22 Ekim 2004, İzmir

 26. Köse S: Okülomotor sinir paralizisi (Panel konuşması)

 27. Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 1-3 Nisan 2005.

 28. Köse S:Şaşılık İnteraktif Panel (olgu sunumları), Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005

 29. Köse S: Şaşılık Canlı Cerrahi (Uygulamacı, panelist, organizatör) IV.Ege Canlı Cerrahi günleri “Şaşılık cerrahisi ve pediatrik oftalmoloji” 19-20 Kasım 2005.

 30. Köse S: Şaşılıkta interaktif olgu sunumları paneli (Moderatör),22 Aralık 2006.TOD İzmir Şubesi eğitim programı, İzmir

 31. Köse S: Nörooftalmoloji “Olgu Sunumları” paneli,konuşmacı, 23 Şubat 2007. TOD İzmir Şubesi eğitim programı, İzmir

 32. Köse S: Fakoemülsifikasyonda yenilikler ve refraksiyon cerrahisinde seçenekler, Canlı cerrahi uygulayıcısı, !X. İlkbahar canlı cerrahi günleri, 14-15 Nisan 2007, İzmir

 33. Köse S: Şaşılıkta temel cerrahi prensipler, (Kurs yöneticisi ve eğitmeni) Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007

 34. Köse S: Şaşılık hastasında preoperatif değerlendirme ve cerrahi prensipler (Oturum yöneticisi), 29 Mayıs 2008, . TOD İzmir Şubesi eğitim programı, İzmir

 35. Köse S: Fako cerrahisinde tartışmalı konular: Göz içi lens seçimi ve lenslerdeki yenilikler (Panel, Oturum yöneticisi), 25 Eylül 2008, . TOD İzmir Şubesi eğitim programı, İzmir

 36. Köse S: Ekzotropyada cerrahi tedavi, (Ekzotropya paneli) Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2008

 37. Köse S: Ambliyopide refraksiyon, (panel konuşması), 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Ankara, 2-4 Nisan 2010.

 38. Köse S:Şaşılık cerrahisinde temel prensipler(Kurs,oturum başkanı),Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 2010,Antalya.

 39. Köse S: Olgularla şaşılık (panel konuşması), TOD Ankara Şubesi eğitim programı, Ankara, Ocak 2011

 40. Köse S: Şaşılıkta zor olgular (panel konuşması), TOD 32. Kış Sempozyumu,Eskişehir, 21-23 Ocak 2011.

 41. Köse S : Çocuk ve Göz , 12 Nisan 2011, Radyo Ege Kampus, konuşma.

 42. Köse S : Lizozomal Depo Hastalıklarında Göz Bulguları, (konferans), Uluslar arası katılımlı XI. Metabolik hastalıklar ve beslenme kongresi, 15 Nisan 2011, Çeşme, İzmir.

 43. Köse S:Akomodatif Göziçi Lensleri; (Katarakt cerrahisi sonrasında presbiyopik düzeltme paneli), 24. Yaz Sempozyumu, 24-26 Haziran 2011,İzmir

 44. Köse S : Konjenital katarakt cerrahisi, komplikasyonlar ve rehabilitasyon, ( birim konferansı).Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Kıbrıs, 2011.

 45. Köse S: Şaşılık ve ambliyop olgularda refraksiyonda dikkat edilecek noktalar (Kurs oturum başkanı) Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Kıbrıs, Ekim 2011.

 46. Köse S: Konjenital ezotropya (panel konuşması) 32. TOD Nisan Kursu, Ankara, 6-8 Nisan 2012

 47. Köse S: Pediatrik katarakt ve şaşılık video sempozyumlarında sunum, 32. TOD Nisan Kursu, Ankara, 6-8 Nisan 2012

 48. Köse S: Pediatrik katarakt cerrahisi (Konferans) 1. TCOD Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012

 49. Köse S: Pediatrik oftalmik muayene, TOD İzmir şubesi eğitim programı, İzmir, Haziran 2012.

 50. Köse S : Okülomotor paralizilerde ve nistagmusda klinik yaklaşım ve tedavi,(Nörooftalmoloji Birim kursu, oturum başkanı) Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya 2012.


KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Göz Hastalıkları ders notları, Ege Üniversitesi Basımevi,1998

 2. Nöro-oftalmoloji el kitabı (Elektrofizyolojik tetkikler,Görsel uyarılmış potansiyeller,) sayfa:343-348. Güneş Tıp Kitabevleri, Editörler:Aydın O’dwyer P, Kansu T, Torun N.,2008.

 3. Şaşılık (TOD Eğitim yayınları) kitabı, (Ekzotropyalar bölümü) sayfa: 91-102, Epsilon baskı 2008.

 4. Oftalmoloji ile Kesişen Bilim Dalları kitabı, Oküler Elektrofizyoloji bölümü, sayfa:157-175, 255-257, 289-291,2008.

 5. Çocuklarda Göz Hastalıkları, Paralitik Şaşılıklar bölümü, sayfa:216-230, Medya tower tanıtım ve yayıncılık hizmetleri, Editör:Emel Başar,2009