Telefon : 0212 268 4987
Telefon : 0212 268 4988
Faks : 0212 268 4988
Adres : Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi Bilgin Sokak No:1 Daire:4 Kat:1 Bahar Apartmanı Levent Etiler / Beşiktaş / İstanbul-Avrupa

Çalışma Alanları 


Tüm birimleri bünyesinde toplamış, tam teşekküllü


Diş tedavisi
Kliniğimizde konservatif tedavi prensipler esastır. Diş çürükleri erken dönemde yakalanmalı ve en az madde kaybı ile tedavi edilerek restore edilmelidir.Amalgam dolgular hemen hemen günümüzde terk edilmiştir. Gelişen teknolojinin yardımıyla beyaz dolgular tercih edilir. Bunlar Adeziv kompositler yada porselen dolgulardır.


Endodontik diş tedavisi
Diş çürük veya enfeksiyonunun ileri aşamasında kök kanallarında oluşan hastalığın tedavisi bir dişi kazandırmak anlamında çok önemli bir girişimdir. Bu öneminden dolayı kliniğimizde kanal tedavilerinin bu konuda uzman doktorlarca  gerçekleştirmesi önemsenir. Çağın mucizevi gelişimi implantların en mükemmeli dahi gerçek bir diş değerinde olamaz.


Estetik diş hekimliği  
Estetik kaygılar insan yaşamında çok önemli bir yer tutar. Hele ki bu konuşma ve özgürce gülüşümüzü etkileyecekse ayrı bir önem taşır. Çünkü iletişim insanlar yüzyüze geldiğinde en etkili aşamaya gelir ve gülümseme başlı başına bir anahtardır. Yüz estetiğinin sağlıklı ve iyi görünen dişlerle desteklenmesi karşı tarafta olumlu etki bırakırken kişiye gülümseme özgürlüğü de verdiğinden bu, ilişkileri ve insan yaşamını bir üst düzeye taşımakta ve başarı duygusunu da getirmektedir.


Estetik Dişhekimliğinde yöntemler mutlaka dişleri keserek ve madde kaybı yaratarak porselenlerle kaplamak yada diş çekimlerini gerektirmek değildir. Konservatif yaklaşım ve teknolojinin yardımıyla estetik kaygılar hastaların orijinal dişlerini korumaları yönünde yeni anlayışlar gelişmiştir.


Çene cerrahisi
Çene kemiğini ilgilendiren tüm tedaviler ve cerrahi girişimler çene cerrahisi uzmanlarınca klinik prensipleri doğrultusunda ve radikal yöntemlerle gerçekleştirilir. Hasta takibi önemli konudur.


Dişetleri  tedavisi ve cerrahisi
Dişeti hastalıkları diş çürükleri kadar önemlidir. Genellikle sinsi (ağrısız) ilerlediği için hastalar ilerlemiş durumda başvurabilirler. Dişeti hastalıkları kemik erimesine yol açabildiği için erken teşhis önem taşır.  İleri durumlarda kemik desteğini kaybeden dişler sallanır ve tamamen kaybedilir.  Dişeti sağlığı sadece hastanın iyi ağız hijyeni ile değil kimi hastaların iyi bakım yapsalar da bu hastalığa insidansı olur. Ancak tüm  bu durumlar kliniğimizde periodontistlerce (dişetleri uzmanlarınca)  konservatif anlayış ve radikal yöntemlerle tedavi edilir ve kontrol altında tutulur.


Ortodontik diş tedavisi
Diş çapraşıklıkları estetik yada çeşitli düzeylerde fonksiyon bozuklukları yaratırlar. Çocukluk yaşlarındaki görülen sapmalar kimi zaman bozukluk meydana gelmeden dişler ve kemik gelişimi yönlendirilerek önlenebilir.
Erişkin ortodontisinde diş hareketlerine yönelik düzeltmeler mümkündür. Kliniğimizde her alanda olduğu gibi ortodontik tedavilerde de konservatif anlayışla maksimum hasta yararı gözetilerek ortodonti uzmanlarınca tedaviler sağlanır.


İmplantoloji
Yeniden doğmak demektir. Zaten kaybedilmiş olan bir dişin fonksiyon ve estetiğini taklit eden gelişmiş bir cerrahi yöntemdir. Diş kaybı olan bir kemik alanında içinde diş olmadığı için kemik küçülme gösterir. Geri çekilir ve daralır. Kemik varlığı ise çok kıymetlidir. İmplant yerleştirilmiş olması kemik kayıplarının önüne geçmesi açısından da önem taşır.
İmplant cerrahi bir yöntemdir. Öncelikle sağlıklı kemik yapısı ve alanı ister. Kimi zaman implant öncesi tetkik ve çene kemiğinin hazırlanması için ön cerrahi girişimler gerektirir. Kliniğimizde çene cerrahisi ve perodontoloji uzmanlarınca implantoloji disiplini gerçekleştirilir.


Koruyucu hekimlik ilkelerine bağlı


Koruyucu hekimlik:
Hastalık meydana gelmeden önlem almak  her zaman için daha basit, kısa süreli ve düşük maliyetli çözümlerle tedavi edilir.


Dişhekimliği alanında koruyucu hekimlik kişiye özel uygulama gerektirir. Her bireyin ağız ve diş sağlığındaki sapmalar aynı değildir. Ancak, ileride meydana gelecek problemler ön inceleme ve yapılan testlerle belirlenir. Hastalar kendi diş dizilimleri, tükürük akış ve kalitesi, mine yapısı ve diğer faktörlere göre değişen çürük insidansı, dişeti yapısal nitelikleri ve hastalığa yatkınlığı, üzerinde dişleri taşımakta olan kemik yapısının niteliği, beslenme alışkanlıkları, varsa diş sıkma ve benzeri kötü alışkanlıkların yaratacağı geri dönüşümsüz zararlar belirlenerek öncelikle mevcut durumu korumaya yönelik girişim önem taşır.
Hastaların “dişlerime çok iyi bakıyorum neden yetince sağlıklı değiller” şeklindeki yakınmalarının önüne geçmek mümkün olur.


Diş tedavi ve protez planlamalarında konsevatif yaklaşım:
Koruyucu hekimlik tedavi planlamalarında öncelikle dokuya zarar vermemeyi benimser, mevcut doğal durumu korurken daha iyiye ulaşmayı hedefler. Diş sağlığını ve özellikle estetiğini sağlarken diş, dişeti ve çene kemiğinin doğal yapısını korumak adına tıbbın  ve teknolojinin imkanlarını zorlayıcı tutum izler.


Kurumsal Nitelik Kazanmış 


Diş tedavi ücretleri hastaların sorunlarını ertelemelerine neden olmaktadır. Bu ise sorunların ilerlemesi yani daha uzun, daha komplike tedaviler ve tabi  ki daha fazla maliyet demektir. Oysa ki her birey için ağızda ki mevcut sorunlar giderilmiş ve düzenli takip edildiği bir kliniği/diş doktoru olmalıdır.


Tıbbi ve teknolojik gelişmeleri ön sırada izleyebilen, çağdaş


Dişhekimliği bizde ve dünyada hızlı gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.
Amaç:
Tedavi çarelerini artırmak
Hastalık oluşmadan veya başlangıçta etkili yöntemlerle kalıcı tedaviler geliştirmek
Daha fazla diş ile daha uzun süre birlikte kalabilmeyi sağlamak